Kylätalot toimivat – kuvaushanke

Kylätalot toimivat on Kouvolan Kameraseuran kärkihanke vuonna 2023. Syyskuun loppuun mennessä kuvataan kohteiksi valittujen kylätalojen toimintaa. Valituista kuvista järjestetään näyttely Kouvolassa, ja sitä on mahdollista viedä myös muualle tai asettaa osaksi julkisia tiloja. Kuvia tarjotaan myös sähköiseen mediaan kyläyhdistyksille.
Kameraseuran kuvaajia kannustetaan laajasti osallistumaan kuvauksiin ja kuvien jälkikäsittelyyn näyttelyä varten. Mukana voit olla myös avustajana oppimassa uutta.
Voit ilmoittautua kuvausprojektiin s-postilla info@kouvolankameraseura.net tai liittymällä FB:n Kylätalot Kuviksi ryhmään. Tarkempia tietoja myöhemmin.

You cannot copy content of this page

error: