Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tietosuojalauseke

Rekisterinpitäjä

Nimi

Kouvolan Kameraseura ry

Osoite

Savonkatu 23, 3.krs, 45100 Kouvola

Verkkosivusto: www.kouvolankameraseura.net

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Leif Malmström

Sähköpostiosoite: jasenyys@kouvolankameraseura.net

Rekisterin nimi

Kouvolan Kameraseura ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröityjä ovat Kouvolan Kameraseura ry:n varsinaisiksi tai kunniajäseniksi hyväksymät henkilöt.

Jäsenrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäseneksi hyväksytty on itse antanut yhdistyksen käytettäväksi. Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat tiedot jäseneksi liittymisen yhteydessä:
– etu- ja sukunimi
– nuorisojäseneksi haluavan (enint. 29 vuotta) syntymävuosi
– postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero jäsentiedotteita, jäsenmaksulomaketta ja muuta yhteydenpitoa varten

Rekisterissä pidetään yllä myös tiedot maksetuista jäsenmaksuista.

Tapahtumien kuten näyttelyiden, vierailujen, matkojen ja kurssien yhteydessä voidaan tapahtuman luonteesta riippuen kerätä ilmoittautuneilta esim. puhelinnumero tai muita tietoja, joita esim. ulkopuolinen matkan- tai kurssinjärjestäjä tarvitsee. Tapahtumiin ilmoittautumisten yhteydessä kerättyjä tietoja ylläpidetään sähköisessä henkilörekisterissä tarpeellinen aika ja sen jälkeen ne hävitetään.

Sähköiseen henkilörekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan. Yhdistyksen arkistossa säilytetään tiedot hyväksytyistä jäsenistä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään suoraan jäseniksi hyväksytyiltä jäseneksi hakemisen yhteydessä. Jäsenillä on mahdollisuus itse päivittää tietonsa ottamalla yhteyttä jäsenasioita hoitavaan yhteyshenkilöön.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kaupalliseen tarkoitukseen.
Jäsenrekisterissä olevat henkilöt ilmoitetaan seuramme katto-organisaation Suomen Kameraseurojen Liitto ry:n rekisteriin, jotta he voivat osallistua SKSL:n järjestämiin näyttelyihin ja myös edelleen kansainvälisiin amatöörikuvaajien näyttelyihin ja kilpailuihin. SKSL käsittelee saamansa tiedot laillisesti ja luottamuksellisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot siirtyvät selaimen välityksellä SSL-protokollalla salatun tietoliikenneyhteyden avulla palvelinympäristöön, jossa yhdistyksen sivuja ylläpidetään. Palvelinympäristö on vartioidussa ympäristössä ja fyysinen sekä tekninen sisäänpääsy tarjotaan sinne ainoastaan luvan saaneille.

Kouvolan Kameraseuran sivusto tallentaa evästeitä käyttäjän selaimen avulla tietokoneen selaimen välimuistiin. Nämä evästeet ovat tekstitiedostoja, joiden avulla sivusto muistaa tietoa sen kävijöistä vierailun aikana ja mahdollisesti myös sen jälkeen. Evästeitä käytetään käyttäjäkohtaisen tiedon ylläpitämiseen vierailun aikana, käyttäjien tunnistamiseen jäsenkirjautumisessa sekä analytiikan keräämiseen kävijöistä. Tavallisille vierailijoille sivusto toimii myös ilman evästeitä, mutta jäsenkirjautumisessa evästeet tulee olla sallittuna selaimessa.

Jäsenrekisterin käyttöoikeus on Kouvolan Kameraseura ry:n toimihenkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Näillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Rekisteri ei sisällä henkilörekisterilain 11 §:ssä mainittuja arkaluonteisia tietoja.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tiedot korjaa rekisterin ylläpitäjä yhteistyössä virheellisen tiedon antaneen toimijan kanssa.

Korjauspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.

Tietosuojalauseke on laadittu 24.5.2018 ja tarkastettu ajallaan olevaksi 2.5.2020.

error: